Darba aizsardzības jautājumus uztici profesionāļiem!

imagesDarba aizsardzība, darba vides riska faktori, darba aizsardzības instrukcijas un darba drošības speciālists – šie četri un vēl daudzi ar darba drošību cieši saistīti termini startup komersantiem var sagādāt daudz jautājumus, veidojot vidi, kur tiks nodarbināti cilvēki.

Un pamatoti, jo darba aizsardzība ir obligāta prasība, kas jāievēro, dibinot un uzturot uzņēmumu, nodibinājumu un citas tamlīdzīgas iestādes. Lai attiecīgais objekts paredzētu un samazinātu nelaimes gadījumu varbūtību, izpildītu darba aizsardzības likumdošanas prasības, ir nepieciešama atbildīgā persona jeb darba drošības speciālists. Tas var būt algots darbinieks, specializēta ārpakalpojuma pārstāvis vai arī pats darba devējs (ja objektā strādā ne vairāk kā desmit cilvēki). Visi iepriekš uzskaitītie varianti paredz sertificētu darbību, tātad obligātus kursus diploma iegūšanai vai augstāko izglītību ar atbilstošu kvalifikāciju.

                Lai darba aizsardzība tiktu ieviesta un uzturēta atbilstoši konkrētā objekta darbības specifikai, sākotnēji tiek veikts pētījums, kas nosaka, kādi potenciālie darba vides riska faktori attiecīgajā vidē pastāv. Tie var būt ļoti dažādi, piemēram, ražotnēs vislielākā uzmanība tiks pievērsta darbam ar tehniku, smagumu pārvietošanu u.tt. Izrietot no atlasītajiem faktoriem, ir jāpasūta darba aizsardzības instrukcijas, kas ietver nepieciešamos darba kārtības noteikumus, piemēram, rīcības plānu evakuācijas gadījumā, ugunsdrošības nosacījumus u.tt. Lai tās būtu lietderīgas, likums nosaka instruktāžas pasniegšanu vismaz vienreiz kalendārā gada laikā, par kā veikšanu un norises uzskaiti ir atbildīgs izvēlētais speciālists darba drošības jautājumos.

KAM NOVIRZĪT TAMLĪDZĪGUS PIENĀKUMUS?

                Nereti darba devējam neatliek laika papildus pienākumiem, piemēram, darba aizsardzības instrukcijas izpētei un instruktāžas vadīšanai, nemaz nerunājot par darba aizsardzības apmācību iziešanu, lai likumīgi risinātu darba aizsardzības jautājumus. Kā papildus variants ir pieņemt darbā cilvēku, kas regulāri kārtos ar drošības pasākumiem saistītas situācijas, bet algots darba drošības speciālists neatmaksājas, ja uzņēmums ir relatīvi neliels un iekļauj tikai pāris riska faktorus, kas ir vairāk abstrakti nekā praktiski, piemēram, ja uzņēmums lielākoties darbojas, piemēram, digitālajā vidē. Neatkarīgi no tā, kādā sfērā Jūsu objekts darbojas, darba aizsardzība ir svarīgs likuma punkts gan darba devējam, gan darba ņēmējam, tāpēc šādos gadījumos izdevīgāk ir ļaut par šī procesa uzturēšanu parūpēties profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem.

 SERTIFICĒTS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS JŪSU PERSONĀLA DROŠĪBAI

                Individuāla pieeja, mērķis padarīt ikvienu vidi drošāku, kā arī sertificēta prakse – darba aizsardzība augstākajā līmenī, piesaistot FN-SERVISS. Tas ir uzņēmums ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi darba drošības jautājumos, un strādā atbilstoši ISO 9001:2001 kvalitātes standartu sertifikācijai.

                Interesējošo informāciju meklējiet uzņēmuma mājaslapā www.fnserviss.lv, kā arī esat gaidīti kādā no kompānijas veikaliem Rīgā, Brīvības gatvē 240b vai Valmierā, L. Laicena ielā 2. Ar FN-SERVISS var sazināties, zvanot uz telefona numuru 67556799 vai rakstot uz e-pastu fnserviss@fnserviss.lv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *