IKDIENAS DARBA NEATŅEMAMA SASTĀVDAĻA – HIGIĒNA  

Tad, ja gribat, lai Jūsu strādnieki pārzinātu minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā, tiem ir nepieiešams saņemt noteiktas apmācības. Īpaši izdevīga iespēja ir nepieciešamās higiēnas prasības izzināt un mācīties virtuāli mājaslapā webapmaciba.lv.

Tādos gadījumos, kad katrs uzņēmuma darbinieks pārliecinoši pārzina minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā, uzņēmuma darbs varēs noritēt raiti un pēc augstākajiem kvalitātes standartiem. Higiēna ir nozīmīga ne vien pārtiku pagatavojot, bet arī glabājot, jo tikai atbilstoša higiēna pasargās pārtiku no kaitīgas vides. Tieši tāpēc, daudzas firmas, pieņemot darbiniekus, uzreiz cer, ka viņi ir izzinājuši vajadzīgās higiēnas prasības.

KĀ NODROŠINĀT, LAI HIGIĒNA TIEK IEVĒROTA?

Tas, ka higiēna ir uzturēta uzņēmomos, kuri ir saistīti ar ēdienu, ir visu interesēs. Pirmkārt, valsts nosaka to, ka higiēna ir jāievēro ES standartiem atbilstošā līmenī, lai arī Latvijas firmu saražotie pārtikas produkti varētu konkurēt starptautiskā tirgū. Darbiniekiem higiēna un tās ievērošana ļaus būt drošiem par savu veselību, bet uzņēmējiem higiēna ir rīks, kā saglabāt kārtību darba vietā, tāpēc arī webapmaciba.lv sertifikāts noderēs ikvienam.

HIGIĒNAS IZZINĀŠANU ATVIEGLOS WEBAPMACIBA

Tiešsaistes portālā webapmaciba.lv pieejama parocīga un vienkārša webapmaciba gan tiem darbiniekiem, kuri vēlas uzsākt strādāt tur, kurā jāzina minimālās higiēnas prasības, gan arī darba devējiem, kas gribēs, lai uzņēmuma cilvēki apgūtu tik svarīgās higiēnas prasības. Webapmaciba dos iespēju gan mācīties, gan iegūt sertifikātu virtuāli – mājaslapā webapmaciba.lv.

WEBAPMACIBA.LV – PROFESIONĀLI APMĀCĪBU KURSI VIRTUĀLAJĀ VIDĒ

Webapmaciba būs ērts rīks gan uzņēmumiem, kam jāapmāca savi darbinieki, gan pašiem uzņēmumu darbiniekiem, kam Webapmaciba būs ērtāka par apmācībām dzīvajā. Turklāt par 10 eiro plus PVN var ielogoties mājaslapā webapmaciba.lv, kur reģistrētie lietotāji varēs atrast visu, lai turpmāk nākotnē higiēna nebūtu nesaprotama tēma. Droši pārliecinieties par to pats, izpētot mājaslapu webapmaciba.lv!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *